SJPHKI Asioita on lähdettävä ratkaisemaan siitä (talous, lainsäädäntö, kv -asiat), missä ne ovat sillä hetkellä (puhdasta pöytää ei ole). Omalla kuvalla ja nimellä esiinnytään tässä blogissa. Lue blogin moderointilinjaus.

Edellisen hallitustunnustelijan kysymykset sopisivat uudistettavaksi

Edellinen hallitustunnustelija, myöhemmin pääministeri  Juha Sipilä esitti puolueiden vastattavaksi alla olevat kysymykset.  Kaikki neljä vuotta sitten esitetyt kysymykset sopisivat kaikki nyt neljä vuotta myöhemmin uudelleen esitettäväksi. Tuossa kysymys 2:ssa olisi vain viittaus tämän vuoden helmikuun valtiovarainministeriön    virkamiespuheenvuoron muistioon.

Huomiota kiinnittää kysymys 5, jossa kysyttiin , että oletteko sitoutuneet viemään sote-uudistuksen läpi joko kuntayhtymä- tai maakuntapohjaisena?  Vasta marraskuussa  2015 Sipilä uhkasi  kaataa hallituksen , jos kepun vaatimukseen maakuntahallinnosta ei kokoomus suostu.

1.      Mitkä ovat mielestänne ”Suomi vuonna 2025” -vision avainsanat? Mitkä ovat strategisen hallitusohjelman 5 - 7  tavoitetta, joilla edetään parhaiten kohti asetettua visiota?

2.      Yhdyttekö valtiovarainministeriön 19.3.2015 esittämään tilannekuvaan Suomen taloudellisesta tilasta ja valtiovarainministeriön esittämästä sopeutustarpeesta? Mikä on mielestänne julkisen talouden sopeutustarve ja tarvittavat keinot? Millä aikataululla valtion velkaantuminen tulee mielestänne katkaista?

3.      Hyväksyttekö linjauksen, että kokonaisveroaste ei saa nousta? Jos kyllä, niin mitkä ovat konkreettiset muutosehdotuksenne verotukseen tämän reunaehdon mukaisesti?

4.      Mitkä ovat konkreettiset keinot uusien työpaikkojen luomiseksi, yrittäjyyden edistämiseksi ja talouden kasvu-uralle saattamiseksi?

5.      Oletteko sitoutuneet viemään eläkeuudistuksen päätökseen työmarkkinajärjestöjen esittämällä tavalla? Oletteko sitoutuneet viemään sote-uudistuksen läpi joko kuntayhtymä- tai maakuntapohjaisena? Oletteko sitoutuneet vähentämään kuntien velvoitteita sekä väljentämään kuntia sitovia normeja paikallista päätöksentekoa vahvistamalla? Miten uudistaisitte valtionhallintoa ja aluehallintoa?

6.      Mitkä ovat mielestänne Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan sekä kansainvälisen yhteistyön keskeiset linjaukset?

7.      Mitkä ovat mielestänne keskeiset Suomen EU- politiikan painopisteet? Hyväksyttekö liitteessä yksi olevan eurokriisin hoitoa koskevan kirjauksen hallitusohjelmaan ja onko ryhmänne sitoutunut hallituksessa päätettävään yhteiseen linjaan, mikäli puolueenne on hallituksessa?

8.      Miten parantaisitte perheiden hyvinvointia ja millä keinoilla olette valmiita kaventamaan hyvinvointieroja?

9.      Millä keinoilla parantaisitte koulutusta ja osaamista sekä edistäisitte uusien oppimisympäristöjen syntymistä?

10.  Oletteko sitoutuneita normien ja byrokratian purkamiseen sekä yhteiskuntaa uudistaviin kokeiluihin? Millä keinoin edistäisitte digitalisaatiota?

11.  Miten edistäisitte biotaloutta, kiertotaloutta, kestävää kehitystä ja suomalaisen ruuan tuotantoa?

12.   Hyväksyttekö liitteessä kaksi olevan kansainvälistä ilmastopolitiikkaa koskevan kirjauksen hallitusohjelmaan?

13.  Onko eduskuntaryhmällänne nykyiseen maahanmuuttopolitiikkaan tai sitä koskevaan lainsäädäntöön konkreettisia muutosvaatimuksia?

14.  Oletteko sitoutuneita strategiseen hallitusohjelmaan ja sen edellyttämään hallitustyöskentelyn uudistamiseen?

15.  Oletteko valmiita osallistumaan Juha Sipilän kokoamaan enemmistöhallitukseen ja sitoutumaan toimimaan siinä koko vaalikauden? Onko eduskuntaryhmällänne ehdottomia hallitusratkaisuun vaikuttavia kynnyskysymyksiä hallituksen ohjelman tai hallituskokoonpanon osalta?

****

Illan A-talk keskjustelussa tuntui siltä, ettei SDP:n ryhmäjohtaja Lindtman vieläkään ole tiedostanut, ettei nykyinen valtiontalous kestä lunastamaan SDP:n vaalilupauksia.

***

Eiköhön nyt aamupäivällä mediaan ilmesty SDP:n puheenjohtaja Antti Rinteen kysymykset muille puolueille ja vastausten sorvaaminen alkaa varmaan täällä somen puolellakin - ihan pyytämättä.

 

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (12 kommenttia)

Käyttäjän SJPHKI kuva
Seppo-Juha Pietikäinen

Hallitustunnustelija Rinteen kysymykset eduskuntaryhmille

SDP haluaa rakentaa tulevaisuuden Suomea, Eurooppaa ja maailmaa, jotka ovat taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestäviä. Kysymme seuraavat kysymykset selvittääksemme edellytykset yhteisen hallituksen muodostamiseksi. Pyydämme teitä esittämään puolueenne ohjelma-asiakirjojen perusteella kantanne seuraaviin asiakokonaisuuksiin (kohdat 1-8) ja lisäksi vastaamaan asiakokonaisuuksia täsmentäviin yksityiskohtaisempiin kysymyksiin. Lisäksi pyydämme teitä esittämään näkemyksenne sosiaaliturvan uudistamiseen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamiseen (kohdat 9-10).

1. Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi

a. Oletteko sitoutuneet globaalisti ilmaston lämpenemisen pysäyttämiseen 1,5 asteeseen? Oletteko sitoutuneet siihen, että Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja sen jälkeen nopeasti hiilinegatiivinen?

b. Millaisia toimenpiteitä ilmastonmuutoksen torjuminen mielestänne edellyttää eri yhteiskunnan osa-alueilla?

c. Mitkä näette keskeisinä keinoina luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi ja parantamiseksi?

2. Suomi on kokoaan suurempi maailmalla

a. Miten Euroopan unionia tulee kehittää? Mitkä ovat Suomen EU-puheenjohtajuuskauden keskeiset tavoitteet?

b. Oletteko valmiit tukemaan viimeisimmissä selonteoissa vahvistettua Suomen ulkopolitiikan linjaa?

c. Mikä rooli Euroopan on otettava yhteistyössä Afrikan unionin ja sen jäsenmaiden kanssa Afrikan kehittämisessä?

d. Hyväksyttekö tavoitteen Suomen kehitysyhteistyörahoituksen nostamisesta 0,7 prosenttiin suhteessa BKTL:oon? Minkä ajan kuluessa näette tämän mahdolliseksi toteuttaa?

3. Turvallinen oikeusvaltio Suomi

a. Kuvatkaa käsityksenne Suomesta oikeusvaltiona ja kertokaa keinot sen vahvistamiseksi. Miten edistäisitte ihmisoikeuksien toteutumista Suomessa? Millä tavoin olette valmiit kehittämään kansalliskielten asemaa Suomessa?

b. Mikä on käsityksenne lainvalmistelun laadusta ja oletteko valmiit hyväksymään komiteaperusteisen lainvalmistelun?

c. Mitkä ovat sisäisen turvallisuuden riskitekijät ja kuinka vahvistaisitte sisäistä turvallisuutta?

d. Oletteko valmiit tukemaan viimeisimmissä selonteoissa vahvistettua Suomen puolustuspolitiikan linjaa?

4. Elinvoimainen Suomi

a. Näettekö, että Suomi voi ilmastonmuutoksen ja muiden megatrendien ratkaisujen kautta rakentaa itselleen uutta, kestävää vientivetoista kasvua? Näettekö tarpeellisena, että Suomeen laaditaan yhteinen strategia vahvistuvan elinvoiman ja kestävän kehityksen talouskasvun turvaamiseksi? Mitkä olisivat sen pääkohdat?

b. Millaisilla toimenpiteillä kehitetään metropolialuetta, kasvavia kaupunkiseutuja, seutukeskuksia ja harvaan asuttuja alueita?

c. Miten varmistaisitte Suomen liikenneinfrastruktuurin ylläpitämisen ja kehittämisen? Mikä on mallinne rahoituksen kehittämiseksi?

5. Luottamuksen ja tasa-arvoisten työmarkkinoiden Suomi

a. Miten kehittäisitte työelämää ja sen sääntelyä yhteistyössä työelämän osapuolten kanssa? Hyväksyttekö työelämän vähimmäisehtojen sääntelyn nykyiseltä pohjalta?

b. Miten uudistaisitte perhevapaita?

c. Mitkä ovat keskeiset keinonne miesten ja naisten välisen palkkatasa-arvon toteuttamiseksi?

6. Kestävän talouden Suomi

a. Millä keinoilla varmistaisitte työllisyysasteen kasvun selvästi yli 75 prosenttiin 2020-luvun aikana?

b. Kuvatkaa tekijät, joilla julkisen talouden kestävyys turvataan erityisesti väestökehitys huomioon ottaen.

7. Oikeudenmukainen, yhdenvertainen ja mukaan ottava Suomi

a. Miten vahvistaisitte hyvinvointiyhteiskunnan palveluita ja ihmisten toimeentulon turvaavia etuuksia? Kuvatkaa erityisesti keinonne, joilla vahvistatte ikääntyvien ihmisten palveluita ja toimeentuloa. Mitkä ovat keinonne lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi?

b. Miten rahoittaisitte edellisessä kohdassa kuvaamanne toimenpiteet? Kuvatkaa keinonne konkreettisesti.

c. Mitkä eriarvoisuustekijät suomalaisessa yhteiskunnassa tunnistatte ja miten vähentäisitte eriarvoisuutta?

8. Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi

a. Tunnistatteko, että kestävän talouskasvun perustan vahvistamiseksi on tehtävä investointeja koulutukseen, tutkimukseen, innovaatioihin sekä infrastruktuuriin? Kuvatkaa konkreettiset keinonne.

b. Tunnistatteko tarpeen, että koko ikäluokan tulisi suorittaa vähintään toisen asteen tutkinto? Kuvatkaa keinonne tähän pääsemiseksi.

c. Miten varmistaisitte sen, että jokaisen oppiminen ja osaamisen kehittäminen jatkuu läpi työuran?

d. Miten edistäisitte kulttuurin asemaa Suomessa?

9. Sosiaaliturvajärjestelmän kokonaisuudistus edellyttää useampia vaalikausia. Oletteko valmiita yhdistämään eri etuuksia ja hyväksymään yhtenäisen etuustason eri syyperusteilla siten, että uudistus lisää työllisyyttä, nostaa koulutustasoa, vähentää köyhyyttä ja eriarvoisuutta sekä parantaa osallisuutta?

10. Esittäkää lähtökohtanne sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamiseksi.

Oletteko valmiita osallistumaan sosialidemokraattien johtamaan enemmistöhallitukseen, ja onko teillä osallistumisellenne mahdollisia kynnyskysymyksiä?

Käyttäjän SJPHKI kuva
Seppo-Juha Pietikäinen

Missä ovat kysymykset Suomen julkistalouden tilasta ja verotuksen tasosta ?

Käyttäjän KirjoituksiaSalosta kuva
Mikko Engren

'Pikkuinen' ero demarien kysymyksissä ja loikka höpöhöpöön Sipilän listaan nähden. Oli miten oli on se kumma jos ei edes se tule esiin, että oikeastaan koko lista on alisteinen taloudelle. Jos joku ei oikeasti muista Al Goren leffakin tuli jo 2006 ja silti leikitään, että ilmastonmuutos keksittiin juuri näiden vaalien alla. Luonnon monimuotoisuus toki tärkeä asia, mutta todella listakysymyksenä, kuka vastustaa luonnon monimuotoisuutta ?!?!

Käyttäjän SJPHKI kuva
Seppo-Juha Pietikäinen

Samaa mieltä, kaikki kysymykset ovat alisteisia taloudelle.

Yritysten toimintaedellytyksistä, jäykkien työehtojen keventämisestä ym. puuttuvat kysymykset.

P.s. Työttömyysturvauudistus, haloo, eikö enää kiinnosta ?

Käyttäjän JiriNieminen kuva
Jiri Nieminen

Sipilän kysymyksien tasosta kertoi keskustan kannatuksen romahdus.

Käyttäjän SJPHKI kuva
Seppo-Juha Pietikäinen

Jaan arvosanat Sipilän ja Rinteen kysymyksistä:

-- Sipilä kiitettävä

-- Rinne välttävä

Käyttäjän ilarikiema kuva
Ilari Kiema

Ei kysytä mitään VM:n virkamiesten tilannekuvasta ja hyvä näin, mutta Kokoomuksen kanssa taitaa tulla ongelmia. On ulko- ja EU-poliittisesti ikävää, jos saadaan punamulta ja siihen vielä vassarit mukaan.

Käyttäjän SJPHKI kuva
Seppo-Juha Pietikäinen

Ulko- ja turvallisuuspolitiikasta on selvä kysymys ja siinä tuskin kokoomuksen ja SDP:n välillä saadaan erimielisyyttä.

Suomen julkistalouden tilan vakavuutta ei SDP halua kirjata.
VM:n näkemys oli selvä ja paikkansa pitävä:

Helmikuussa julkistetussa valtiovarainministeriön vastaavassa virkamiespuheenvuorossa tulevan vaalikauden hallinto- ja talouspolitiikan lähtökohdista todetaan madonluvut sivulla 27:

1. “Julkinen talous on aiempaa heikommassa kunnossa kohtaamaan ikäviä yllätyksiä

2. “Julkisen talouden kestävyysongelmaa ei ole ratkaistu.”

***

Käyttäjän KirjoituksiaSalosta kuva
Mikko Engren

Taikaseinäpuolueet tietysti heti hurraavat, mutta mielenkiintoista nähdä, mitä mieltä muut puolueet ovat. Kun itse olen ollut siinä luulossa, että valtion ensimmäinen tehtävä on turvallisuus ja heti perässä (uskottava) talous joka mahdollistaa sitten palvelut sun muut eli detaljit joita voi sitten arvottaa monin tavoin. Ilman uskottavaa talouspolitiikkaa ei pelasteta maailmaa saati pystytä huolehtimaan kunnolla omasta kansasta ...

(YLE)

Li Andersson
@liandersson
Rinteen kysymykset on nyt saatu. Heti ensimmäinen käsittelee ilmastonmuutosta ja puolueiden sitoutumista 1,5 asteen tavoitteeseen, hienoa! Joukossa myös tärkeitä kysymyksiä EU:sta, sivistyksestä, yhdenvertaisuudesta ja oikeusvaltion kehittämisestä. #Hallitusneuvottelut

474
10.43 - 26. huhtik. 2019

Emma Kari

@EmmaKari
Hienoa, että #ilmastovaalit näkyvät @anttirinnepj:n kysymyksissä puolueille heti ensimmäisenä. Toivottavasti vastauksista (myös SDP:n omista näkemyksistä) löytyy riittävästi konkretiaa "hiilineutraalin ja monimuotoisuutta turvaavan Suomen" toteuttamiseen.

32
11.23 - 26. huhtik. 2019

Käyttäjän SJPHKI kuva
Seppo-Juha Pietikäinen

Ei tästä tule mitään, ellei lähtökohdaksi oteta julkistalouden tosiasiallista nykytilaa ja koko kansantalouden kehitysnäkymiä (kasvu hiipumassa).

Käyttäjän pekkaroponen1 kuva
Pekka Roponen

Ei mitään työperäisen maahanmuuton edistämisestä.

Käyttäjän SJPHKI kuva
Seppo-Juha Pietikäinen

Molemmilla iltapäivälehdillä tuntuu olevan jo valmis johtopäätös Rinteen kysymyksistä.

https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/763830b4-83c...

https://www.is.fi/politiikka/art-2000006085005.html

---
Ja yksi puolue sulkee itsensä pois hallituksesta ennen vastausten antamista
https://www.verkkouutiset.fi/antti-kaikkonen-kesku...

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset